یه دنیا میم کوین ، هدیه فعالیت شما در سرمایکس!

با ثبت نام شروع کنید!

چطوری میم کوین هدیه بگیرم؟

از دوج ایلان گرفته تا شیبا، هدیه به شما!

با تکمیل ثبت نام، معرفی دوستان و از اولین تا سومین خرید یا فروش میتوانید از سرمایکس میلیونی میم کوین هدیه بگیرید. به این ترتیب، شما نه تنها از مزایای خرید و فروش سرمایکس؛ از جمله بیش از 550 رمزارز مختلف، خرید و فروش بدون سقف واریز و برداشت ریالی و غیره بهره مند می شوید، بلکه انواع میم کوین را روی کیف پول سرمایکس به صورت هدیه دریافت کنید.

از دوج کوین گرفته تا شیبا دریافت کنید

با انجام ثبت نام و اولین تا سومین خرید و فروش میتوانید از سرمایکس فورا هدیه بگیرید و انواع میم کوینها را روی کیف پول سرمایکس خود دریافت خواهید کرد. به این ترتیب، شما نه تنها از مزایای خرید و فروش سرمایکس از جمله بیش از 800 رمزارز مختلف، خرید و فروش بدون کارمزد شبکه و غیره بهره مند شوید، بلکه انواع میم کوین را به صورت هدیه بگیرید !

2000000 دوج ایلان مارس
تراکنش اول (حداقل ۱۰ میلیون تومان تراکنش)
دریافت هدیه
3000000 دوج ایلان مارس
تراکنش دوم (حداقل ۱۰ میلیون تومان تراکنش)
دریافت هدیه
با ثبت نام و احراز هویت در سرمایکس وارد میم کوین پارتی شو و اولین هدیه رو بگیر! با ثبت نام شروع کنید